Victor Cousin – فيكتور كزين

مؤسس مدرسة الانتقائية وهو فيلسوف فرنسي الجنسية، وقد كانت المدرسة ذات تاثير بجمعها عناصر من الفلسفة المثالية الالمانية مع المدرسة الواقعية الاسكتلندية، وكونه مدير المدرسة فقد كان له تاثير كبير وهام على السياسة التعليمية الفرنسية لفترة