Teyana Taylor – تيانا تايلور

مغنية وممثلة امريكية من هارلم نيويورك، وقد عملت موسيقيا مع عدد من اشهر الموسيقين من امثال آشر وكريس بروان وأوماريون